Investiční skupina
s letitou historií

Zaměřujeme se na finanční služby, investice do
movitého i nemovitého majetku a development.